Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy materiałów pomocniczych.

Szczegóły w załącznikach:

PDFSWZ - 2022 r.pdf (595,26KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (235,90KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc (116,50KB)
DOCXZał. nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy - do oferty.docx (20,00KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ Wzór umowy.doc (111,00KB)
DOCXZał. nr 4 do SWZ KLAUZULA dot. RODO.docx (21,01KB)
DOCXZał. nr 5 do SWZ Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej.docx (22,94KB)
DOCXZał. nr 6- 21 SWZ formularze asortymentowo-cenowe.docx (97,94KB)
DOCXWYJAŚNIENIA NR 1 SWZ art 284 NPZP.docx (55,53KB)
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (37,98KB)
DOCXZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ art 286 NPZP.docx (53,13KB)
DOCXzmodyfikowany zał nr 13 do SWZ 22.11.2022r.docx (15,92KB)
DOCXINFORMACJA z art. 222 NPZP.docx (57,73KB)
DOCXINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx (56,02KB)
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (708,01KB)