Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Szczegóły w załącznikach:

PDFogłoszenie o zamówieniu 27.10.2022r.pdf (237,82KB)
PDFSWZ - 2022 r.pdf (597,35KB)
DOCZał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc (117,50KB)
DOCXZał. nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy - do oferty.docx (19,89KB)
DOCZał. nr 3 do SWZ Wzór umowy.doc (112,00KB)
DOCXZał. nr 4 do SWZ KLAUZULA dot. RODO.docx (21,01KB)
DOCXZał. nr 5 do SWZ Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej.docx (23,06KB)
DOCXZał. nr 6- 21 do SWZ formularze asortymentowo-cenowe.docx (91,14KB)
PDFINFORMACJA z art. 222 NPZP.pdf (558,33KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (72,64KB)
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf (801,96KB)