Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa inkubatorów z chłodzeniem i chłodziarek laboratoryjnych.

Szczegóły w załącznikach:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (124,10KB)
PDFSWZ Dostawa inkubatorów i chłodziarek.pdf (594,95KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy)..doc (107,50KB)
DOCZał. nr 1A do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (68,50KB)
DOCZał. nr 1B do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (64,00KB)
DOCZał. nr 1C do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (66,50KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx (22,37KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc (89,50KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx (22,17KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx (23,19KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ (Pakiet nr 1).doc (122,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ (Pakiet nr 2).doc (110,00KB)
DOCZałącznik nr 8 do SWZ (Pakiet nr 3).doc (110,00KB)
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf (146,07KB)
PDFWYJAŚNIENIA NR 1 SWZ.pdf (180,57KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.09.2022.pdf (37,65KB)
PDFZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ.pdf (197,87KB)
DOCzalacznik-nr-7-do-swz- po modyfikacji 22.09.2022.doc (112,50KB)
DOCzalacznik-nr-8-do-swz-po modyfikacji 22.09.2022.doc (112,00KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (307,41KB)
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (461,74KB)
PDFInformacja o ponownym wyborze oferty.pdf (268,31KB)