Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu.

Szczegóły w załącznikach:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 15.06.2022 r..pdf (162,33KB)
PDFSWZ Dostawa sprzętu lab. dla PCHRiCHZZ w Przemyślu.pdf (517,16KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy)..doc (108,00KB)
DOCZał. nr 1A do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (64,50KB)
DOCZał. nr 1B do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (66,50KB)
DOCZał. nr 1C do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (65,50KB)
DOCZał. nr 1D do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc (66,00KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx (23,81KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ (wzór umowy).pdf (279,56KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx (24,12KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx (27,80KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ (dot. PAKIETU NR 1).doc (97,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ (dot. PAKIETU NR 2 ).doc (105,50KB)
DOCZałącznik nr 8 do SWz (dot. PAKIETU NR 3).doc (104,00KB)
DOCZałącznik nr 9 do SWZ (dot. PAKIETU NR 4).doc (102,00KB)
PDFWyjaśnienia nr 1 SWZ.pdf (292,73KB)
PDFZmiana nr 1 treści SWZ.pdf (939,51KB)
DOCZMODYFIKOWANY Załacznik nr 8 do SWZ ZMIANA z dnia 21.06.2022.doc (107,00KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.06.2022 r..pdf (37,94KB)
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf (169,78KB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (668,80KB)
PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf (505,75KB)