Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej http://krosno.wiw.gov.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://krosno.wiw.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: 01.06.2015 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.12.2020 r.

Dane teleadresowe jednostki:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6 A
38-400 Krosno
tel: 13 43 259 23
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
www: http://krosno.wiw.gov.pl

Informacja o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu wyłączeń:

Treści niedostępne:

- pliki PDF, DOC itp, - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośednio w serwisie,

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikwane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie i Zakładu Higieny Weterynaryjnej jest możliwe w godzinach pracy urzędu.
Przy wejściu głównym do WIW jest domofon z kamerą połączony z sekretariatem. W budynku nie ma recepcji. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. W budynku jest platforma przyschodowa. Po zgłoszeniu chęci wejścia jest możliwy wjazd osoby na wózku do budynku WIW.
Dla osób na wózku dostępny jest na parterze tylko korytarz.
Budynek ZHW nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Parking jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
Nie ma przeciwwskazań do wstępu na teren Inspektoratu z psem asystującym z wyłączeniem laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej.
Brak jest systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 01.03.2021 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści należy zgłaszać koordynatorowi ds. dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej:
Koordynator ds. dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Krośnie
Bogdan Skóra
Telefon: 691 487 006
e-mail: bogdan.skora@wiw.krosno.pl

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

PDFRaport WIW Krosno.pdf (114,88KB)