Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AUDYTY I KONTROLE

KONTROLE:

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii obejmuje sprawdzenie prawidłowości nadzoru Powiatowych Lekarzy Weterynarii nad:

1.     zapobieganiem wystąpieniu, wykrywaniem i likwidowaniem chorób zakaźnych zwierząt;

2.     kontrolą weterynaryjną w handlu i wywozie zwierząt oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu; 

3.     wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 

4.     przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt; 

5.     przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt; 

6.     monitorowaniem zakażeń zwierząt; 

7.     prowadzeniem wymiany informacji z zakresu chorób zakaźnych zwierząt oraz przemieszania się zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8.     przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 

9.     na higieną żywności i pasz.

Kontrole są prowadzone w oparciu o roczny plan kontroli, który jest sporządzany początku każdego roku i obejmuje kontrole problemowe i sprawdzające.

Kontrole sprawdzające wykonywane są w przypadkach, gdy kontrolowany obszar został oceniony negatywnie.

Poza planem wykonywane są kontrole doraźne przeprowadzane w trybie postępowania wyjaśniającego, w sprawie wniesionych skarg, wniosków i innych interwencji związanych z realizacją zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

 

AUDYTY:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadza audyty kontroli urzędowych prowadzonych w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Audyty wykonywane są w oparciu o roczny program audytów Inspekcji Weterynaryjnej.

 

INNE WYSTĄPIENIA:

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii do dnia 30 marca każdego roku przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej z całego województwa. Ponadto, na każde żądanie Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewody Podkarpackiego, przesyłane są dane z realizacji bieżących zadań.


W plikach poniżej: Roczne Programy Audytów Inspekcji Weterynaryjnej

PDFRoczny program audytów w 2024 r.pdf (107,38KB)
PDFRoczny program audytów w 2023 r.pdf (210,50KB)
PDFRoczny program audytów w 2022 r.pdf (37,18KB)

PDFAneks do rocznego programu audytów.pdf (46,72KB)
PDFRoczny program audytów na 2021 r.pdf (48,26KB)