Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI

Inspekcja Weterynaryjna posiada strukturę odpowiadającą poszczególnym poziomom administracji:

  1. Centralny to Główny Inspektorat Weterynarii kierowany przez Głównego Lekarza Weterynarii stanowiący centralny organ administracji rządowej; 
  2. Wojewódzki to Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii kierowane przez Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, wchodzące w skład zespolonej administracji rządowej stanowiącej aparat pomocniczy wojewodów; 
  3. Powiatowy to Powiatowe Inspektoraty Weterynarii kierowane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii wchodzące w skład niezespolonej administracji rządowej;
  4. Graniczne Inspektoraty Weterynarii podlegające Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

 


IW - schemat.jpeg

 


IW - struktura.jpeg

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 21 Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

 

 

Schemat Organizacyjny WIW Krosno.jpeg
 

 

 

Inspekcją Weterynaryjną w województwie podkarpackim kieruje Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a funkcję tą pełni Pan dr n. wet. Mirosław Welz.

 

Na strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie składają się odpowiednio komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy takie jak:

 

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt – lek. wet. Piotr Dębski ;

 

2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – lek. wet. Jacek Kozłowski;

 

3) Zespół ds. pasz i utylizacji, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds.pasz i utylizacji  – lek. wet. Antoni Karwacz;

 

4) Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego – lek.wet. Adrianna Siwiec;

 

5) Zespół ds.finansowo-księgowych, którym kieruje Główny Księgowy – mgr Krzysztof Gruszczyński ;

 

6) Zespół ds. administracyjnych, którym kieruje – mgr Bogdan Skóra;

 

7) Zespół ds. obsługi prawnej, którym kieruje – mgr Bożena Zajdel;

 

8) Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych - mgr Marek Hanus;

 

9) Zespół ds. audytu kontroli urzędowych, którym kieruje - lek. wet. Paulina Gruszczyńska;

 

10) Zakład Higieny Weterynaryjnej, którym kieruje - lek. wet. Zdzisław Wąsala.