Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akredytacja w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Akredytacja laboratorium jest ogólnie przyjętym w Unii Europejskiej potwierdzeniem wiarygodności i jakości wykonywanych badań. Certyfikat akredytacji potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań zgodnie z określonym Zakresem Akredytacji.

Wszystkie Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie pracują w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 527.


Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 527

certyfikat.jpeg
 

 


Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie posiada szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

 • badania kliniczne weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych zwierzęcych
 • badania biologiczne obiektów i materiałów biologicznych zwierzęcych
 • badania chemiczne pasz dla zwierząt oraz żywności
 • badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych, próbek środowiskowych, żywności.
 • badania właściwości fizycznych pasz dla zwierząt oraz żywności

Zakres akredytacji Laboratorium:

PDFAB527.pdf (385,12KB)
 


Laboratorium zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań m.in. poprzez:

 • wykonywanie badań z zastosowaniem uznanych metod opisanych w normach międzynarodowych bądź przepisach prawnych,
 • monitorowanie ważności wyników z zastosowaniem m. in. wewnętrznych próbek kontrolnych z użyciem certyfikowanych materiałów odniesienia,
 • udział w programach badań biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne,
 • realizację spójności pomiarowej w analizach,
 • kontrolę warunków środowiskowych,
 • zapewnienie wysokich kompetencji personelu Laboratorium poprzez stosowanie efektywnej polityki dotyczącej szkoleń i kwalifikowania personelu,
 • ochronę poufnych informacji i praw własności klientów.

 

informację wytworzył(a): Małgorzata Wójcik
za treść odpowiada: Małgorzata Wójcik
data wytworzenia: 12 październik  2015r.