Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty

Komunikaty:


2024-07-10 Zadbaj o swoje zwierzęta podczas upałów - PDFUlotka_UPAŁ.pdf (565,60KB)
 


2024-06-13 Uprzejmie informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii 

Transport zwierząt - materiały opracowane w ramach projektu finansowanego przez KE | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

znajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie zwierząt.

 


PDF2024-04-03 komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.pdf (565,41KB)
 


2024-02-23

 Zalecenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla kupujących żywność pochodzenia zwierzęcego wyprodukowaną przez podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

PDFZalecenia.pdf (205,81KB)
 


2024-02-19

PDFKomunikat dla mieszkańców województwa podkarpackiego w sprawie nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością.pdf (509,16KB)
 


2023-12-27 

W związku z zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów dotyczącym ustanowienia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, tj. 6 stycznia 2024 r. informujemy, że 2 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Krośnie.  


PDF2023-10-26 komunikat PWLW o planowanej dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie.pdf (6,86MB)


PDF2023-09-08 komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie.pdf (7,65MB)
 


 

zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344), tj.:

„§ 21 Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

§ 23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania”

oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Powiatowy lekarz weterynarii podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, będzie zobowiązany do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi kontroli stad przeprowadzonych przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu, jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika. Mając na względzie, iż zawarte w wytycznych wzory protokołu obowiązują jedynie Inspekcję Weterynaryjną, a rolnicy mogą z dobrej woli lub praktyki wykorzystać ww. wzór, powiatowy lekarz weterynarii będzie wymagał, aby rolnik dokumentując przeprowadzane kontrole stada, sporządzał protokół zawierający informacje takie, jakie zostały zawarte we wzorze.

Celem wdrożenia ww. wymogów poprawiających dobrostan otrzymywanych świń i zapobieżeniu nieuprawnionych zabiegów związanych z redukcją kłów u prosiąt i knurów oraz obcinaniem części ogona, uprzejmie proszę rolników utrzymujących świnie o możliwości korzystania z przedmiotowych wzorów.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii


2023-06-02 Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

Link do strony:  Zasady ochrony drobiu przed chorobą.

 


PDF2023-05-16 Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Farmaceutyczną Lekarzy Weterynarii.pdf (372,12KB)
 


2023-04-24 PDFMRiRW_Polska wies to przyszłość_plakat_A3_print.pdf (2,38MB)

plakat

 


PDF2023-03-27 komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie.pdf (361,48KB)
 


PDF2022-09-06 Komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisow wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie.pdf (196,48KB)
 


PDF2022-04-05 Komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisow wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie.pdf (352,53KB)
 


2022-03-23 Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

Link do strony:  https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych.


2022-02-23 Plakat/ulotka dotycząca konieczności i zasadności szczepień zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

PDFZaszczep pupila-akcja informacyjna.pdf (228,27KB)
 


2022-01-04 Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony komunikat  w sprawie wytycznych KE dla podmiotów planujących prowadzić wysyłkową sprzedaż detaliczną weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC.

Link do strony:  https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-sprawie-wymagan-technicznych-dla-wspolnego-logo-podmiotow-uprawnionych-do-prowadzenia-sprzedazy-wysylkowej-weterynaryjnych-produktow-leczniczych-o-kategorii-dostepnosci-OTC/idn:1950.


PDF2021-10-28 Komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.pdf (437,02KB)
 


PDF2021-09-06 Komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.pdf (100,36KB)
 


2021-08-12 Materiały z EFSA z kampanii #STOP ASF.

PDFCo to jest ASF.pdf (1,88MB)
PDFOchrona naszych świń przed ASF.pdf (64,31KB)
PDFPrzesłanki kampanii.pdf (292,50KB)
PDFASF Social Media_PL.pdf (1,06MB)
 


2021-08-05 Rusza pomoc dla rolników utrzymujących świnie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.

ASF - program wsparcia


2021-07-28 Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


2021-04-14 Komunikat PWLW w sprawie czasowego zakazu obrotem drobiem na targach, wystawach, konkursach i pokazach organizowanych w woj. podkarpackim.

Ze względu na stałe zagrożenie grypą ptaków wynikające ze stwierdzanymi także w województwie podkarpackim ogniskami tej choroby, 12 kwietnia 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane zostało posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas tego spotkania omówiono aktualną sytuację epizootyczną oraz podejmowana działania mające na celu zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz ograniczające jej rozprzestrzenianie. Jednym z takich elementów jest czasowe ograniczenie organizowania w woj. podkarpackim (do odwołania) targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków, które na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ustanowiono w drodze rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12/2021 z 12 kwietnia 2021 r. (w załączeniu).

PDFRozp.WP 12-2021 z 12.04.2021 zwalcz.HPAI-zakaz targ_poz.1487.pdf (1,89MB)
 


PDF2021-04-15 Komunikat PWLW o planowanej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.pdf (97,61KB)