Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System informatyczny ZChZZ w województwie podkarpackim.

System Zgłaszania i Rejestracji Chorób Zakaźnych Zwierząt (ZChZZ) jest pakietem programów przeznaczonych do automatyzacji pracy w urzędach weterynaryjnych wszystkich szczebli w zakresie gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych dotyczących chorób zakaźnych zwierząt.

Dane te są gromadzone w postaci elektronicznej, co ułatwia ich przetwarzanie, wymianę oraz archiwizację w centralnej ogólnokrajowej bazie. Dostęp do centralnej krajowej bazy danych posiadają autoryzowani użytkownicy, którzy mają możliwość bezpośredniego dostępu do aktualnej informacji o sytuacji epizootycznej w kraju. Ponadto, system pozwala przeprowadzać niezbędne analizy na tych danych, dzięki czemu ośrodki decyzyjne weterynarii są wyposażone w narzędzie do właściwego zarządzania i kierowania swoimi strukturami decyzyjnymi, co umożliwia właściwe zarządzanie środkami dostępnymi na każdym jego szczeblu.

Podstawowym organem uprawnionym do pozyskiwania gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych dotyczących chorób zwierząt jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

System ZChZZ jest systemem otwartym i zakłada możliwość wymiany informacji z innymi systemami eksploatowanymi przez instytucje weterynaryjne. Projekt takiej wymiany informacji jest weryfikowany na przykładzie współpracy z systemem SPIWET, który jest systemem aktualnie funkcjonującym. W oparciu o te dane możliwa jest weryfikacja mechanizmów współpracy, zaproponowana w projekcie systemu ZChZZ. Tak zweryfikowany praktycznie mechanizm wymiany może być później zaimplementowany do współpracy z innymi systemami.

Składa się on z dziesięciu modułów zasadniczych:

1.       Moduł Głównego IWet – ZChZZ – Kompletny Pakiet Modułów Systemu IWet – ZChZZ;

2.       Moduł Autoryzacji Dostępu (MAD);

3.       Moduł Zarządzania Kontami Użytkowników (MZKU);

4.       Moduł Definiowania i Wyboru Symboli Graficznych (MDWSG);

5.       Moduł Eksploratora Tabel Kodowych (METK).

6.       Moduł Eksploratora Jednostek Weterynaryjnych (MEJW);

7.       Moduł Zarządzania Listą Właścicieli Gospodarstw (MZLWG);

8.       Moduł Aktualizacji i Archiwizacji Baz Danych (MAABD);

9.       Moduł Archiwizacji Baz Danych (MArchBD);

10.    Modułu Zestawień i Raportów (MZR).


Obecnie system ten jest zainstalowany w każdym w powiatowych inspektoratów weterynarii województwa podkarpackiego i za jego pośrednictwem od dnia 1 stycznia 2006 r. zgłaszane są wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt na terenie województwa.


informację wytworzył(a): Piotr Dębski, Administrator Regionalny systemu ZChZZ w województwie podkarpackim
za treść odpowiada: Piotr Dębski, Administrator Regionalny systemu ZChZZ w województwie podkarpackim
data wytworzenia: 5 kwietnia 2007 r.