Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System informatyczny TRACES w województwie podkarpackim.

System TRACES - TRAde Control and Expert System to opracowana przez Dyrekcję Generalną ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) nowoczesna architektura sieciowa wraz z aplikacją, która łączy wszystkie odpowiedzialne władze PC zajmujące się zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym. Jej zadaniem jest pomagać w zapobieganiu wybuchom epidemii poprzez śledzenie przemieszczeń zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest stosowany przez właściwe władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2005.

Organy IW wpisują do systemu TRACES informacje dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu do państw trzecich zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z obowiązującymi wzorami świadectw zdrowia w obrocie wewnątrzwspólnotowym oraz  informacje dotyczące zwierząt, produktów, pasz przywożonych z krajów trzecich lub przewożonych przez terytorium Unii z państwa trzeciego do państwa trzeciego zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów CVED (Common Veterinary Entry Document).

Z dniem 1.01.2022 ww. system Traces Classic został wygaszony przez Komisję Europejską. Obowiązującym systemem jest Traces NT.
Szczegółowe informacje dla użytkowników systemu zamieszczone są na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/informacje-dla-uzytkownikow.

Nowa wersja systemu Traces - TRACES NT (TNT):
Z dniem 14 grudnia 2019r. wprowadzony został obowiązek stosowania systemu TRACES NT (w skrócie: TNT) w organach prowadzących urzędowe kontrole w zakresie zdrowia publicznego, a więc i również Inspekcji Weterynaryjnej.

TRACES NT sukcesywnie zastępował poszczególne moduły systemu Traces Classic. TRACES NT na początku 2022 roku finalnie zastąpił system Traces Classic.

TNT jest narzędziem nowym, stale rozwijanym, którego elementy mogą się jeszcze zmieniać. Komisja Europejska stale pracuje nad poprawą tłumaczenia systemu m.in. na język polski (obecnie można jeszcze napotkać na określenia anglojęzyczne). Docelowo cały system będzie dostępny w języku polskim.

Więcej informacji o nowej wersji systemu Traces dostępna jest na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/traces-nt.