Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.: 13 43 259 45, fax: 13 43 259 45 wew. 44

e-mail: krosno.zhw@wetgiw.gov.pl

godziny pracy: pn. – pt. 7:30 – 15:30

przyjmowanie próbek w Punktach Przyjmowania Próbek w Krośnie, Rzeszowie i w Przemyślu w godz.: 7:30 – 14:00


Kierownik Laboratorium – lek. wet. Zdzisław Wąsala

Zastępca Kierownika Laboratorium – lek. wet. Dominika Szczypka

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie jest urzędowym laboratorium weterynaryjnym, działającym w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie.


Zapraszamy do odwiedzenia strony:

http://wiw.krosno.pl/zhw


Do zadań Laboratorium należy w szczególności:

 • wykonywanie badań urzędowych zleconych przez:

  - Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  - Powiatowych Lekarzy Weterynarii

  - Granicznych Lekarzy Weterynarii

 • udzielanie konsultacji pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzom wolno praktykującym
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz tematów badawczych zlecanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, sprawujący nadzór merytoryczny nad jakością badań przeprowadzanych w laboratorium
 • wykonywanie badań zleconych przez klientów indywidualnych

 


 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie – Pracownie:

 

PATOLOGII

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Jan Łach

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 47

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

jan.lach@wiw.krosno.pl

 

 • diagnostyka kliniczna sekcyjna i anatomopatologiczna
 • diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń drobiu i innych ptaków oraz potwierdzanie dodatnich wyników badania w próbkach analizowanych przez Pracownie w Rzeszowie i Przemyślu
 • diagnostyka chorób pszczół
 • diagnostyka zakażeń układu moczowo-płciowego zwierząt
 • oznaczanie wrażliwości na leki wyizolowanych czynników chorobotwórczych
 • diagnostyka parazytologiczna zwierząt
 • rutynowa diagnostyka wścieklizny
 • badanie skuteczności szczepienia zwierząt dziko żyjących p/ko wściekliźnie

 

SEROLOGII

Kierownik Pracowni:

mgr Justyna Wnuk

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 46

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

justyna.wnuk@wiw.krosno.pl

 

 • monitorowanie wyznaczonych chorób bydła, owiec i świń
 • diagnostyka serologiczna chorób ptaków
 • diagnostyka serologiczna chorób koni

 

HIGIENY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Kierownik Pracowni:

lek. wet. Dominika Szczypka

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 49

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

dominika.szczypka@wiw.krosno.pl

 

 • diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środkach spożywczych zwierzęcego pochodzenia
 • diagnostyka zanieczyszczeń mikrobiologicznych w higienie uboju
 • diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń mikrobiologicznych w paszach
 • diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń (białko przetworzone) w paszach

 

CHEMII

Kierownik Pracowni:

mgr Wojciech Nowiński

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 62

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

wojciech.nowinski@wiw.krosno.pl

 

 • diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń chemicznych oraz dodatków konserwujących w środkach spożywczych zwierzęcego pochodzenia
 • diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń chemicznych w paszach
 • diagnostyka niedozwolonych substancji i pozostałości w paszach

 

CHORÓB RYB I CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT W PRZEMYŚLU

Kierownik Pracowni:

dr n. wet. Jan Dacko

adres:

ul. Lwowska 7, 37-700 Przemyśl

tel.:

16 67 875 93

fax:

16 67 875 93

e-mail:

zhw.przemysl@onet.eu

 

 • monitorowanie wyznaczonych chorób bydła i świń
 • oznaczanie wrażliwości na leki wyizolowanych czynników chorobotwórczych
 • diagnostyka parazytologiczna zwierząt
 • diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz paszach
 • diagnostyka chorób ryb i pszczół
 • diagnostyka zakażeń bakteryjnych zwierząt

 

MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII W RZESZOWIE

Kierownik Pracowni:

lek. wet. Andrzej Skóra

adres:

ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów

tel.:

17 85 212 42

fax:

17 85 215 64

e-mail:

zhwrzeszow@o2.pl

 

 • monitorowanie wyznaczonych chorób świń
 • rutynowa diagnostyka wścieklizny
 • diagnostyka zakażeń bakteryjnych zwierząt
 • oznaczanie wrażliwości na leki wyizolowanych czynników chorobotwórczych
 • diagnostyka parazytologiczna zwierząt

 

POŻYWEK

Kierownik Pracowni:

mgr Karolina Kosowska – Sobutka

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 40, 41

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

karolina.kosowska-sobutka@wiw.krosno.pl

 

 • przygotowanie odczynników, płynów oraz pożywek mikrobiologicznych dla wszystkich Pracowni ZHW
 • utrzymywanie czystości pomieszczeń Pracowni ZHW zlokalizowanych w Krośnie
 • przygotowanie i sterylizacja szkła laboratoryjnego dla Pracowni ZHW zlokalizowanych w Krośnie


 

Zakres badań akredytowanych określony jest na stronie www.pca.gov.pl pod numerem akredytacji AB 527.

 

Laboratorium prowadzi usługowe badania diagnostyczne nie należące do zakresu podstawowej działalności, zlecane przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.

Informacji w sprawach związanych z badaniami prowadzonymi przez Laboratorium udzielają Kierownicy właściwych Pracowni.