Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

AUDYTY I KONTROLE

KONTROLE:

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii obejmuje sprawdzenie prawidłowości nadzoru Powiatowych Lekarzy Weterynarii nad:

1.     zapobieganiem wystąpieniu, wykrywaniem i likwidowaniem chorób zakaźnych zwierząt;

2.     kontrolą weterynaryjną w handlu i wywozie zwierząt oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu; 

3.     wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 

4.     przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt; 

5.     przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt; 

6.     monitorowaniem zakażeń zwierząt; 

7.     prowadzeniem wymiany informacji z zakresu chorób zakaźnych zwierząt oraz przemieszania się zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8.     przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 

9.     na higieną żywności i pasz.

Kontrole są prowadzone w oparciu o roczny plan kontroli, który jest sporządzany początku każdego roku i obejmuje kontrole problemowe i sprawdzające.

Kontrole sprawdzające wykonywane są w przypadkach, gdy kontrolowany obszar został oceniony negatywnie.

Poza planem wykonywane są kontrole doraźne przeprowadzane w trybie postępowania wyjaśniającego, w sprawie wniesionych skarg, wniosków i innych interwencji związanych z realizacją zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

 

AUDYTY:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadza audyty kontroli urzędowych prowadzonych w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Audyty wykonywane są w oparciu o roczny program audytów Inspekcji Weterynaryjnej.

 

INNE WYSTĄPIENIA:

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii do dnia 30 marca każdego roku przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej z całego województwa. Ponadto, na każde żądanie Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewody Podkarpackiego, przesyłane są dane z realizacji bieżących zadań.


W pliku poniżej: Roczny Program Audytów Inspekcji Weterynaryjnej w 2020 roku
PDFRoczny program audytów 2020.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2003
  przez: Paweł Kosiba
 • opublikowano:
  30-12-2003 12:04
  przez: Piotr Dębski
 • zmodyfikowano:
  16-03-2020 14:33
  przez: Paweł Kosiba
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  odwiedzin: 4704
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl