Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o stanie załatwiania spraw w urzędzie

 

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej przez

 Elektroniczną Platformę Informacji o Aktach Sprawy

lub pocztą e-mail

oraz pod numerem telefonicznym

134325923.

 

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności przez wyznaczonych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Bezpośrednią odpowiedzialność za terminowość, tryb i sposób załatwienia sprawy ponosi pracownik, któremu sprawa została powierzona do załatwienia.

Za sprawy załatwiane w obrębie merytorycznie właściwej dla danej sprawy komórki organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie odpowiada Kierownik tej komórki organizacyjnej.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-12-2003 12:54
    przez: Piotr Dębski
  • zmodyfikowano:
    02-07-2014 09:38
    przez: Sławomir Jędrzejczyk
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl