Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

         Tryb i sposób załatwiania spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na kierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wnioski o udostępnienie informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2010 r. odostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz zarządzenie nr 13/2007 Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s w Krośnie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie procedur załatwiania spraw z zakresu dostępu na wniosek do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie.

      Informację publiczną udostępnia Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie na podstawie udzielonego im przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii upoważnienia do załatwiania spraw z tego zakresu w jego imieniu.

         Wnioskodawca, w przypadku braku stosownej, określonej we wniosku informacji zostaje w tej kwestii powiadomiony. Posiadana informacja zostaje udostępniona w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, a w przypadku gdy nie może ona zostać udostępniona w tym terminie, Wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie wraz z określeniem  przewidywanego terminu udzielenia informacji jednak w okresie  nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku.

        Informacja przeznaczona dla środków masowego przekazu udostępniana jest przez Rzecznika Prasowego Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

          Niezbędnej pomocy w powyższym zakresie udzielają Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i upoważnieni pracownicy.

         Informację publiczną nieadresowaną do środków masowego przekazu udostępniają Kierownicy komórek organizacyjnych.

         Rzecznik prasowy oraz komórki organizacyjne prowadzą rejestry spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji publicznej.

         W przypadku określenia przez Wnioskującego sposobu i formy udzielenia informacji wymagającej poniesienia przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów, koszty te ponoszone są przez Wnioskodawcę.

        Stosowny druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawiera poniższy załącznik.


RTFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2003 12:19
    przez: Piotr Dębski
  • zmodyfikowano:
    13-04-2011 11:57
    przez: Sławomir Jędrzejczyk
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl