Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O MAJĄTKU PUBLICZNYM

Działalność wynikająca z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzona jest w obiektach i nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie.

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie:

  • budynek laboratoryjno-biurowy - Krosno, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A;
  • budynek archiwum zakładowego - Krosno, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A;
  • budynek laboratoryjno-biurowy - Rzeszów, ul. Warszawska 12.

Powierzchnia nieruchomości ogółem wynosi 7 220 m2, powierzchnia użytkowanych obiektów to 3 397,50 m2.

W budynku zlokalizowanym w Rzeszowie część pomieszczeń wynajmowana jest przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie.

Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia wyposażone są w meble laboratoryjne, biurowe oraz niezbędne sprzęty.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie posiada Pracownię Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu, która mieści się w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa znajdującym się w trwałym Zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu. Pomieszczenia użytkowane są na podstawie zawartej umowy najmu.

 

 

 


Podmiot udostępniający: WIW z/s w Krośnie
nformację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogdan Skóra, Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych
data wytworzenia: 10 kwietnia 2007 r.