Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O MAJĄTKU PUBLICZNYM

Działalność wynikająca z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzona jest w obiektach i nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie.

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie:

 • budynek laboratoryjno-biurowy - Krosno, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A;
 • budynek archiwum zakładowego - Krosno, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A;
 • budynek laboratoryjno-biurowy - Rzeszów, ul. Warszawska 12.

Powierzchnia nieruchomości ogółem wynosi 7 220 m2, powierzchnia użytkowanych obiektów to 3 397,50 m2.

W budynku zlokalizowanym w Rzeszowie część pomieszczeń wynajmowana jest przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie.

Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia wyposażone są w meble laboratoryjne, biurowe oraz niezbędne sprzęty.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie posiada Pracownię Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu, która mieści się w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa znajdującym się w trwałym Zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu. Pomieszczenia użytkowane są na podstawie zawartej umowy najmu.

 

 

 


Podmiot udostępniający: WIW z/s w Krośnie
nformację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogdan Skóra, Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych
data wytworzenia: 10 kwietnia 2007 r.

Metryczka
 • opublikowano:
  02-12-2004 10:17
  przez: Piotr Dębski
 • zmodyfikowano:
  21-04-2011 09:58
  przez: Sławomir Jędrzejczyk
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl