Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI

Inspekcja Weterynaryjna posiada strukturę odpowiadającą poszczególnym poziomom administracji:

 1. Centralny to Główny Inspektorat Weterynarii kierowany przez Głównego Lekarza Weterynarii stanowiący centralny organ administracji rządowej; 
 2. Wojewódzki to Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii kierowane przez Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, wchodzące w skład zespolonej administracji rządowej stanowiącej aparat pomocniczy wojewodów; 
 3. Powiatowy to Powiatowe Inspektoraty Weterynarii kierowane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii wchodzące w skład niezespolonej administracji rządowej;
 4. Graniczne Inspektoraty Weterynarii podlegające Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

 


IW - schemat.jpeg

 


IW - struktura.jpeg

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 21 Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

 

 

Schemat Organizacyjny WIW Krosno.jpeg
 

 

 

Inspekcją Weterynaryjną w województwie podkarpackim kieruje Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a funkcję tą pełni Pan lek. wet. Janusz Ciołek.

 

Na strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie składają się odpowiednio komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy takie jak:

 

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt – lek. wet. Piotr Dębski ;

 

2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – lek. wet. Józef Urbanik;

 

3) Zespół ds. pasz i utylizacji, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds.pasz i utylizacji  – lek. wet. Antoni Karwacz;

 

4) Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego, którym kieruje Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego – lek.wet. Paulina Gruszczyńska;

 

5) Zespół ds.finansowo-księgowych, którym kieruje Główny Księgowy – mgr Krzysztof Gruszczyński ;

 

6) Zespół ds. administracyjnych, którym kieruje – mgr Bogdan Skóra;

 

7) Zespół ds. obsługi prawnej, którym kieruje – mgr Bożena Zajdel;

 

8) Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych - mgr Paweł Kosiba;

 

9) Zespół ds. audytu kontroli urzędowych, którym kieruje - lek. wet. Iwona Leń;

 

10) Zakład Higieny Weterynaryjnej, którym kieruje - lek. wet. Zdzisław Wąsala.

 

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Paweł Kosiba
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:35
  przez: Piotr Dębski
 • zmodyfikowano:
  10-03-2020 10:30
  przez: Sławomir Jędrzejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  odwiedzin: 7456
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl