Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie podkarpackim i stanowi aparat pomocniczy Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie. Jest to jednostka budżetowa finansowana z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie została ustalona Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich (MP Nr 45, poz. 638 z 1998r.).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii działa na podstawie aktów prawa polskiego:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2016 r. nr 1077, poz. 744, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r., poz. 242);
 3. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149);
 4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1855);
 5. ustawa z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U. z 2015 r. nr 519);
 6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 970);
 7. ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 546, z późn. zm.);
 8. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840);
 9. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 266, z późn. zm.);
 10. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z 2017 r., poz. 453);
 11. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i  organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2134);
 12. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134, z późn.zm.);
 13. ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn.zm.);
 14. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889);
 15. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2234);
 16. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092);
 17. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.);
 18. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Do każdego wymienionego powyżej aktu prawnego zostały wydane akty wykonawcze w formie Rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw administracji, jak również 2 zarządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Informację o aktach prawa Unii Europejskiej odnoszące się do funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Paweł Kosiba
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:32
  przez: Piotr Dębski
 • zmodyfikowano:
  08-01-2018 09:28
  przez: Sławomir Jędrzejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  odwiedzin: 3654
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×